Ouderschapsbemiddeling: Kinderen eerst

Apart OuderschapsbemiddelingBij een ouderschaps- bemiddeling hebben we het over de kinderen. Hier wordt een regeling uitgewerkt rond thema’s zoals: wie neemt de belangrijke beslissingen, waar verblijven de kinderen, hoe worden de kosten verdeeld, …?
Een goed uitgewerkte en overdachte overeenkomst verkleint de kans op conflicten na een scheiding. Samen wordt bekeken of het al dan niet wenselijk is om de kinderen hierbij te betrekken. Een bemiddelaar waakt trouwens steeds over het belang van de kinderen.

Individuele begeleiding van kinderen
Naar hun ouders toe zijn kinderen zeer loyaal en zeggen daarom niet altijd wat ze denken en voelen. Ze willen immers niemand kwetsen.
Al pratend en spelend wordt er gepeild hoe de kinderen de scheiding ervaren met als doel hen sterker te maken in het verwerkingsproces. Kinderen ervaren het als zeer positief dat ook naar hen wordt geluisterd en met hen rekening wordt gehouden.

Begeleiden van kinderen in scheidingssituaties: een meerwaarde ...
Een echtscheiding is voor veel kinderen zwaar te verwerken. Hun vertrouwde omgeving verandert, ze hebben verlatingsangst, voelen zich onzeker ... Ze willen wel praten maar met wie?

Kinderen vinden het leuk dat iemand naar hen luistert en met hen rekening houdt. Vooral in moeilijke en verwarrende tijden. Door te praten en te spelen (o.a. met gevoelsdozen, tekeningen, klei ...), achterhaalt Apart hoe de kinderen de scheiding ervaren. Het doel van deze sessies is duidelijk: de kinderen sterker maken in het verwerkingsproces!

Ouders maken zich vaak zorgen over het effect van de scheiding op hun kinderen. Een schuldgevoel overheerst. De crisis die ze doormaken, vraagt zoveel energie waardoor er voor de kinderen te weinig tijd overblijft. De communicatie tussen ouders en kinderen vertroebelt. Een proces dat wordt versterkt door de angst van de kinderen hun ware gevoelens te uiten, uit schrik hun ouders te kwetsen.
Apart wil ouders in deze moeilijke tijden steunen door naar de kinderen te luisteren en hen sterk genoeg te maken om zichzelf uit te drukken. Apart geeft ook informatie over het opstellen van een verblijfsregeling op maat en biedt intense begeleiding bij de complexiteit van nieuw samengestelde gezinnen.

Onderzoek toont aan dat kinderen die 'gehoord' worden in een scheidingproces zich na de effectieve breuk een pak beter voelen dan kinderen waaraan men geen aandacht schenkt. Apart-bemiddelen biedt ouders een meerwaarde om dit gesprek met de kinderen aan te gaan. Apart biedt specifieke kennis en een eigen aanpak met gespecialiseerd materiaal.

Boek: Een week mama, een week papa?

eenweekWat kinderen bij een scheiding echt nodig hebben (Auteurs: Claire Wiewauters, Monique Van Eyken)

Over het boek
Als twee ouders uit elkaar gaan, is dat voor alle kinderen, ongeacht hun leeftijd, een heftige gebeurtenis die hun veilige en vertrouwde wereld op zijn kop zet. Het goede nieuws is dat je als ouder heel wat kunt doen om de veerkracht van je kind te helpen herstellen. Het liefst van al krijg je hiervoor een pasklaar antwoord dat leidt naar succes. Maar zo werkt het niet. Elk kind en elk gezin is anders. Maatwerk dus.

Dit boek vertrekt vanuit de ervaring van kinderen en geeft ouders een beter inzicht in wat een scheidingsproces met kinderen doet. Het boek zoekt naar een antwoord op wat kinderen bij scheiding écht nodig hebben. Verbinding is hierbij het sleutelwoord. De auteurs laten zich inspireren door hun jarenlange ervaring in het werk met kinderen en ouders en door de inzichten uit recent onderzoek. Hoe vertel je je kinderen dat je gaat scheiden? Hoe kom je tot een goede verblijfsregeling, die aangepast is aan de leeftijd van je kind? Hoe ga je om met de boosheid en het verdriet van je kind?

Dit boek maakt ook duidelijk welke stappen ouders kunnen nemen bij conflict en de meerwaarde van bemiddeling voor ouders en kinderen.